ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Ομαδική Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία – Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης Η Προσωποκεντρική προσέγγιση βασίζεται στις ιδέες της ανθρωπιστικής ψυχολογίας με επιρροές από την υπαρξιακή προσέγγιση. Με τις βασικέςαπόψεις του Rogers ότι οι άν θρωποι είναι αξιόπιστοι και έχουν απέραντη ικανότητα να κατανοήσουν τον εαυτό τους και να επιλύσουν τα προβλήματά τους πετυχαίνοντας εποικοδομητικές προσωπικές αλλαγές χωρίς την κατευθυντικότητα του θεραπευτή.

Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν ο προσωποκεντρικός θεραπευτής βρίσκεται ο ίδιος σε συμφωνία με την εμπειρία του, είναι ικανός να εδραιώσει μια βαθιά θεραπευτική σχέση με τον πελάτη του που να χαρακτηρίζεται από γνησιότητα, αποδοχή και ενσυναισθητική κατανόηση. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ασφάλειας και αποδοχής ο πελάτης μπορεί να εγκαταλείψει τις άμυνες του και να αποδεχτεί εκείνες τις πλευρές του εαυτού του που αρνιόταν ή διαστρέβλωνε.

Σε αντίστοιχο κλίμα ασφάλειας λειτουργούν και οι προσωποκεντρικές ομάδες συνάντησης όπου ο θεραπευόμενος δεν σχετίζεται μόνο με τον θεραπευτή / διευκολυντή της ομάδας αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη και δουλεύει θέματα που τον απασχολούν (άγχος, πένθος, μοναξιά, κατάθλιψη, απώλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.α.) μέσα από την σχέση του με αυτά. Ο διευκολυντής της ομάδας φροντίζει έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να μάθουν να σέβονται την μοναδικότητα του κάθε ατόμου καθώς και να αναπτύξουν την ικανότητα να μπορούν να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα υπόλοιπα μέλη. Στόχος είναι το κάθε μέλος της ομάδας να μπορεί να σχετιστεί με την εμπειρία του άλλου ατόμου και να αισθάνεται ελεύθερος / η να εκφράσει τα συναισθήματα του. Η εχεμύθεια είναι μια βασική αρχή που ισχύει και στην ομαδική θεραπεία όπως και στην ατομική τηρώντας το απόρρητο στα πλαίσια της ομάδας. Όσα περισσότερα τα μέλη της ομάδας τόσο περισσότερα τα οφέλη που θα αποκομίσουν.

Άννα Σπυρίδωνος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και
Προσωπικής Ανάπτυξης
Δ. Λ. Καποδιστρίου 44, 15123, Μαρούσι
Τ. +30 210 6849909
S. www.syndesi-counseling.gr.