ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία ατομική και ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών παρεμβάσεων που επιχειρούν να τροποποιήσουν τη σχέση των συντρόφων με στόχο την ενίσχυση της ικανοποίησης από την σχέση και την αύξηση της λειτουργικότητάς της.

Τόσο η θεραπεία ζεύγους όσο και η θεραπεία οικογένειας εστιάζουν στην επικοινωνία μεταξύ των μελών, στην βελτίωση της έκφρασης των προσωπικών αναγκών με τρόπο που να εισακούονται, στην συζήτηση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την σχέση ή την οικογένεια (π.χ. υπογονιμότητα, μετανάστευση, ασθένειες, διαζύγιο) και στόχο έχουν την βελτίωση των σχέσεων ώστε να υπάρχει κατανόηση, αποδοχή, ασφάλεια και αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων.

Οι βασικές αρχές της θεραπείας ζεύγους και οικογένειας περιλαμβάνουν την αποδοχή της κοινής ευθύνης καθώς και την αποδοχή ότι τα προβλήματα της σχέσης μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια.

Σημαντικό στοιχείο της θεραπείας ζεύγους και οικογένειας είναι να διασφαλιστεί ο χρόνος και ο χώρος όλα τα μέλη να εκφραστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με τρόπο που θα μπορούν να ακουστούν και να διασαφηνιστούν οι δικές τους ανάγκες. Όπως και στην ατομική ψυχοθεραπεία οι σημαντικές αποφάσεις για την εξέλιξη της σχέσης παίρνονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη με τον ψυχοθεραπευτή να διευκολύνει αυτή την διεργασία.

Η συμβουλευτική παρέμβαση περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, αποσαφήνιση λανθανόντων πεποιθήσεων και προσδοκιών, θέματα αυτογνωσίας του κάθε μέλους και του κάθε συντρόφου, θέματα εγγύτητας και συναισθηματικής κατανόησης και δεσμεύσεις για το μέλλον.

 

Βάσω Μιχαλοπούλου

Σύμβουλος Ψυχικης Υγειας- Ψυχοθεραπεύτρια (MSc, PCA, PET, EFT) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και
Προσωπικής Ανάπτυξης
Δ. Λ. Καποδιστρίου 44, 15123, Μαρούσι
Τ. +30 210 6849909
S. www.syndesi-counseling.gr.