ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

Θεραπευτικό Παιχνίδι

Ειδικοί στην ανάπτυξη του παιδιού φαίνεται να συμφωνούν ότι το παιχνίδι που προκύπτει μέσα από τη φυσική δραστηριότητα του παιδιού είναι σημαντικό τόσο για την σωματική και κινητική του ενδυνάμωση, όσο και για την κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική του ανάπτυξη (Elkind, 2007; Ginsburg, 2007; Sutton-Smith, 2008;). Επιπλέον σύμφωνα με έρευνες, το παιχνίδι αναπτύσσει την φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών (Ginsburg, 2007) και είναι σημαντικό για την εγκεφαλική τους ανάπτυξη καθώς βοηθά τη δημιουργία και την ενδυνάμωση των διαδρομών των νευρώνων στον εγκέφαλο (Panksepp, 2005). Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, τα παιδιά καλούνται να λύσουν προβλήματα και να πάρουν αποφάσεις. Επιπλέον, διευκολύνεται η κοινωνική τους επαφή, η αλληλεπίδραση και η σύνδεσή τους με τους άλλους και με αυτό τον τρόπο χτίζουν ισχυρές σχέσεις και ασφαλείς δεσμούς (Elkind, 2007; Ginsburg, 2007; Perry & Branum, 2009).

Η προσωποκεντρική παιγνιοθεραπεία είναι μία θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως φυσικό μέσον έκφρασης των παιδιών και βοηθάει παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες να αυτορυθμιστούν και να αναπτυχθούν (Guerney, 2001; Landreth, 2002; Wilson & Ryan, 2005; Cochran, Nordling, & Cochran, 2010). Μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο, όπου ο εαυτός του παιδιού βρίσκεται στο επίκεντρο, το παιδί «παίζει» τα δύσκολα συναισθήματά του, μαθαίνει τον εαυτό του, αποκτά πρόσβαση στις δικές του εσωτερικές πηγές ανθεκτικότητας και ανακουφίζεται. Ο θεραπευτής βρίσκεται δίπλα στην εσωτερική διεργασία του παιδιού, διασφαλίζει την ασφάλεια και τη δομή της διαδικασίας και δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στο παιδί να εξασκηθεί στον έλεγχο των συναισθημάτων του, να πάρει την ευθύνη της συμπεριφοράς του και να γίνει κύριος του εαυτού του (Landreth, 2002). Μέσα από αποδοχή, κατανόηση, εναρμόνιση και καλά όρια, το παιδί εξερευνά με ασφάλεια και χαράζει τη δική του προσωπική πορεία για ανάπτυξη, αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και
Προσωπικής Ανάπτυξης
Δ. Λ. Καποδιστρίου 44, 15123, Μαρούσι
Τ. +30 210 6849909
S. www.syndesi-counseling.gr.